Context

Context of Handleiding der contribuabelen : of verzameling, inhoudende de grondwetten, decreten en ministeriële instructiën, betrekkelijk de directe belastingen; ten dienste van der prefecten, sous-prefecten, maires, adjunct-maires en comissarissen repartiteurs, wegens den omslag en verdeeling der belastingen; der directeurs, inspecteurs en controleurs, wegens het opmaken der leggers en kohieren; der ontvangers-generaal, ontvangers-particulier en gaarders ad vitam, wegens de invordering; der contribuabelen, wegens het doen van reclamatiën

Creator of