Context

Context of Toerekening niet-verzelfstandigde inkomensbestanddelen aan binnenlandse belastingplichtigen op wie een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is. Resolutie 5 nov. 1984, nr. 084- 2884,zoals deze is gewijzigd bij Resolutie van 30 juli 1990, nr. 088- 2802.(Art. 5. Wet IB 1964 en art. 30 Wet LB 1964)
Processing Feedback ...