Context

Context of Skattemessig behandling og fordeling av utgifter til fjerning av innretninger pa kontinentalsokkelen