Context

Context of Verzameling : van de in België van kracht zijnde wetten, decreten, besluiten, enz. in zake registratie-, erfenis of successie-, zegel-, griffie-, hypotheekrechten, ter uitzondering van de met het zegel gelijkgestelde taxes
Processing Feedback ...